Skip to content

Akademiet

Dette er et tilbud til ekstra motiverte fotballspillere født mellom 2006-2011. (ekstra motiverte 2012 spillere kan ta kontakt).

Vi deler inn gruppene etter ferdigheter og modning (fysisk og psykisk), slik at alle som trener med akademiet får mulighet til å utvikle seg i sin egen hastighet. Videre får de grundig veiledning av våre trenere på læringsmålene. Vi stiller to krav til utøverne, og det er konsentrasjon og innsats. Alt annet kan de lære hos oss, men vi krever konsentrasjon og innsats fra dag 1!

Styrken til Fotballutvikling Trøndelag er det sportslige opplegget, altså læringsmålene og den røde tråden vi har for våre utøvere! Vi utvikler spillere som individuelt skal være dyktige på STA metoden og SKRIFT modellen. I tillegg har vi kamplike øvelser og et posisjonsspill som vi bruker på treninger og turneringer for å trene på kollektive læringsmål.

Dette blir alle våre trenere grundig opplært i, ikke bare ved intern opplæring, men også gjennom vårt samarbeid med Tiki-Taka Fotballakademi og seminarer med tidligere trenere i Barcelona sitt akademi La Masia.

Ved deltagelse på akademiet får man ukentlige treninger, flere treningssamlinger i inn og utland, og deltagelse i en eller flere turneringer årlig. Våre trenere har stort fokus på både det sosiale og det sportslige på samlinger og turneringer.

Våre spillere elsker å vinne, men tåler å tape og respekterer medspillere, motstandere, dommere og tilskuere. Gode holdninger verdsetter vi høyt og er noe vi ønsker å lære bort til våre unge utøvere.

Vi ønsker samarbeid og dialog med spillernes klubber for å hjelpe å tilrettelegge best mulig for våre unge utøvere på utviklingsveien. Klubben/ spillerens trener kan gjerne etterspørre dialog rundt sin spiller, og vi tar gjerne imot besøk på kontoret for å se på videre utvikling og treningsarbeid for hver enkelt spiller.

Alle som deltar på aktiviteter i vår regi er forsikret gjennom  våre forsikringsavtaler.

 

Treningstider og bane:

Trening for spillere født 2006 – 2009:
søndager 09:30-14:30 (Bankhallen & Øya VGS)

Trening for spillere født 2010 – 2011:
lørdager på Øya VGS sin kunstgresshall 11:00-14:00

Kostnader:

Månedlig kostnad for akademiet er 500,-
Fra november og frem til vi begynner å trene ute er prisen 500,-  + baneleie (ca 200,-) da kostnadene på leie av hall er noe høyere enn bane utendørs.

Prisen dekker da 4 treninger i måneden à 90 minutter.
Etterskuddsfaktura for hver måned sendes på e-post.

Oppsigelse må foreligge med 14 dagers varsel, inneværende måned blir fakturert i sin helhet.