Fotballutvikling Trøndelag

Akademiet

Dette er et tilbud til ekstra motiverte fotballspillere født mellom 2010-2015. (ekstra motiverte 2016 spillere kan ta kontakt).

Vi deler inn gruppene etter ferdigheter og modning (fysisk og psykisk), slik at alle som trener med akademiet får mulighet til å utvikle seg i sin egen hastighet. Videre får de grundig veiledning av våre trenere på læringsmålene. Vi stiller to krav til utøverne, det er konsentrasjon og innsats. Alt annet kan de lære hos oss, men vi krever konsentrasjon og innsats fra dag 1!

Styrken til Fotballutvikling Trøndelag er det sportslige opplegget, altså læringsmålene og den røde tråden vi har for våre utøvere! Vi utvikler spillere som individuelt skal være dyktige på STA metoden og SKRIFT modellen. I tillegg har vi kamplike øvelser og et posisjonsspill som vi bruker på treninger, samlinger og turneringer for å trene på kollektive læringsmål.

Dette blir alle våre trenere grundig opplært i, ikke bare ved intern opplæring, men også gjennom vårt samarbeid med Tiki-Taka Fotballakademi og seminarer med tidligere trenere i Barcelona sitt akademi La Masia.

Ved deltagelse på akademiet får man ukentlige treninger, flere lokale treningssamlinger, og etterhvert deltagelse i turneringer. Våre trenere har stort fokus på både det sosiale og det sportslige på samlinger og turneringer.

Våre spillere elsker å vinne, men tåler å tape og respekterer medspillere, motstandere, dommere og tilskuere. Gode holdninger verdsetter vi høyt og er noe vi ønsker å lære bort til våre unge utøvere.

Vi ønsker samarbeid og dialog med spillernes klubber for å hjelpe å tilrettelegge best mulig for våre unge utøvere på utviklingsveien. Klubben/ spillerens trener kan gjerne etterspørre dialog rundt sin spiller, og vi tar gjerne imot besøk på kontoret for å se på videre utvikling og treningsarbeid for hver enkelt spiller.

Alle som deltar på aktiviteter i vår regi er forsikret gjennom  våre forsikringsavtaler.

Treningstider og bane:

Trening for spillere født 2010-2011:
søndager 11:30-13:00 (Trygg/Lade hallen)

Trening for spillere født 2012 – 2015:
søndager  10:00-11:30 (Trygg/Lade hallen)

Kostnader:

Månedlig kostnad for akademiet er 500,- 
Fra november- påske så kommer baneleie inne i tillegg på 250,-.

Prisen dekker da 4 treninger i måneden à 90 minutter.
Etterskuddsfaktura for hver måned sendes på e-post.

Oppsigelse må foreligge med 14 dagers varsel, inneværende måned blir fakturert i sin helhet.